Miljø er en sag for os alle.

Arbejdet på et autoværksted betyder omgang med mange forkellige stoffer og materialer, som skal behandles med omhu, både af hensyn til arbejdsmiljøet og det ydre miljø.

Spildolie, gamle bremseklodser og kilovis af metalskrot har gjort at autoværksteder i mange er år blevet kritiseret for at tilhøre en særligt forurenende branche, der belaster nærmiljøet i sin daglige praksis. Sådan forholder det sig imidlertid ikke mere.

Der er nemlig truffet aftaler med forskellige firmaer om indsamling af spildolie, kasserede batterier, defekte dæk, og lignende, så miljøet ikke belastes, og Herlev Autoværksted lever derfor op til gældende krav og regler.

abas logo ny